Rapporten fokuserer på villreinen og villreinfjellet som kilde til økonomisk verdiskaping og samfunnsutvikling. Indikatorer på kommunenivå viser ingen forskjell i samfunnsutvikling i kommuner med eller uten villrein. Verdiskapingen er hovedsaklig knyttet til høsting via jakt og salg av jaktkort, og det er her det meste av satsingen har skjedd. Det er en relativt lite omfattende verdiskaping knytte til salg av jaktpakker, men dette kan utvikles. Opplevelser basert på villreinen er lite utviklet. Dette kan utvikles, særlig i forhold til bruk av kulturminner etter villreinfangst og historien om villreinen, men også opplevelse av den ”live” og via nye medier.”Branding” basert på villrein er usikkert, men er trolig mest aktuelt mot utvalgte grupper. Villrein har betydning for lokal kultur og identitet. Det er ønskelig med en systematisk satsing på villreinen som kilde til økonomisk verdiskaping og en positiv formilding om arten. Villreinen bør bli en del av satsingen på ”fjellet”. Den kan bidra til mangesysleriet på bygdene.

Bestill rapport

Villreinen og villreinfjellet som kilde til verdiskaping og samfunnsutvikling | (rapportnr. 201006)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 140,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X