Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP-mat) gjennomføres i perioden 2001-2010. Denne evalueringen fokuserer på resultater og effekter, samt forvaltningen av programmet. Dette er undersøkt via surveyer til bl.a. kunder og ved kvalitative studier, bl.a. case studier i fire fylker. Mange nye produkter/tjenester er skapt. Det er også en videreutvikling av mange eksisterende produkter/tjenester. I tilegg til at prosjektene viser god måloppnåelse har de gitt effekter på en rekke andre felt enn det som var intensjonen. Herunder betydelig større tro på innovativ aktivitet og at det kan skapes verdier fra lokale ressurser. Programmet er vellykket fordi man i stor grad har oppnådd dets overordna mål. Programmet anbefales videreført i hovedsak som nå, men noen endringer anbefales. Blant annet anbefales det igjen satsing på mobilisering, særlig i forhold til den serveringsorienterte del av reiselivet.

Bestill rapport

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon – en midtveisevaluering | (rapportnr. 200612)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X