Rapporten gir en statusanalyse av verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene (KON) i Hedmark pr. 2012. Analysen danner referansepunkt for evaluering av tiltak iverksatt i Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark, inkl. kommunene Røros/Holtålen i Sør-Trøndelag. Det er estimert en samlet verdiskaping på 6,1 mrd. kr., der Norsk Tipping (NT) alene står for 4,2 mrd. Hamarregionen er størst også uten NT. Bredt definert utgjør KON i underkant av 7% av sysselsettingen i fylket, noe lavere enn i nabofylket Oppland og Norge. De næringsgruppene som inngår i KON er ikke de som preger næringsstrukturen i Hedmark. Veksten i KON er dårligere enn forventet i alle regioner. Hedmark har en gunstig bransjesammensetning i KON som gir grunnlag for en liten trendmessig vekst, men taper likevel markedsandeler og sysselsetting.

Bestill rapport

Verdiskapingen i kultur- og opplevelsesnæringene i Hedmark | (rapportnr. 201310)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 230,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X