I dette notatet estimeres økonomiske ringvirkninger som følger med utbyggingen av Rosten kraftverk i Sel kommune.

Bestill rapport

Utbygging Rosten kraftverk – Økonomiske ringvirkninger | (rapportnr. 201812)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 130,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X