I dette notatet estimeres økonomiske ringvirkninger som følger med utbyggingen av Rosten kraftverk i Sel kommune.

Bestill rapport

Utbygging Rosten kraftverk – Økonomiske ringvirkninger | (rapportnr. 201812)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X