Rapporten omtaler fritidsbruk og fritidsvaner blant ungdom i Lillehammerregionen. Bakgrunnen for rapporten er materialet fra to ungdomsundersøkelser utført i 1991og gjentatt i 1996. Fokus for undersøkelsen er ungdommenes fritidsaktiviteter; hva de gjør, hvem de gjør ting sammen med og hvor de oppholder seg. Et bysenters betydning for ungdom i omkringliggende rurale strøk, er også et viktig tema. Resultatene blir drøftet utfra dimensjoner som kjønn, alder og nasjonalitet, samtidig som det blir satt fokus på om det har skjedd endringer i ungdommenes fritidsvaner som følge av endringer i forbindelse med at Lillehammer arrangerte Olympiske vinterleker i 1994.

Bestill rapport

Ungdom og fritid i Lillehammer | (rapportnr. 199624)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X