Notatet tar for seg strukturen og utviklingen i byggvarmarkedet. Sentralt i utviklingen er en øket tendens mot kjededrift, samt færre og mer mektige kjeder. Krav fra byggevarehandelen rettet mot trelastindustrien på ulike områder gjennomgås, herunder prisforhold, leveringsdyktighet/logistikk, kvalitet, leveringsvolum/produktbredde og produktutvikling/videreforedling. På bakgrunn av dette analyseres mulige konsekvenser for trelastindustrien av strukturendringene og de skjerpede krav fra byggevarehandelen. Til slutt omtales kort mulige temaer som kan inngå i en evt. videreføring av prosjektet.

Bestill rapport

Trelastindustrien – strukturendringer i det norske distribusjonsleddet for trelast | (rapportnr. 199511)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X