”Beredskapsprosjektet” skal utvikle samarbeide mellom seks kommuner i Nord-Gudbrandsdal om to utvalgte beredskaps – og kriseområder – vannforsyning og krisekommunikasjon. På et praktisk nivå sikter prosjektet mot å produsere konkrete resultater (planer, organisering, nettverk). På et metodisk nivå skal prosjektet utvikle en arbeidsmodell for å avdekke og realisere samarbeidsfordeler og gevinster knyttet til så vel økonomi som kompetanse og dyktighet i krisehåndtering og beredskap. Overføringsverdi til andre kommuner er og en målsetning i prosjektet. Prosjektets løpetid er siste 11 måneder av 2003. Evalueringen av Beredskapsprosjektet tok til i primo oktober og avsluttes primo desember 2003. Det er således en underveisevaluering mot slutten av prosjektet. Hovedfokus i evalueringen er på Beredskapsprosjektet og kommunalt samarbeide, både mht konkrete resultater og som en metode for å bringe kommuner sammen i et arbeide for å løse beredskaps- og kriseoppgaver.

Bestill rapport

Tempus. En evaluering av Beredskapsprosjektet gjennomført i seks kommuner i Nord-Gudbrandsdalen | (rapportnr. 200324)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X