Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helse- og Sosialfag og Senter for Livslang Læring har utviklet og gjennomfører i 2006 og 2007, på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, et kompetan-sehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse. Opplæringsprogrammet er en del av direktoratets satsing for bedre tilrettelegging av det kommunale tjenes-tetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier (TaKT). Dette notatet dokumenterer og oppsummerer noen av erfaringene så langt og peker på noen behov og muligheter for videreføring og imple-mentering utover prosjektperioden.

Bestill rapport

TaKT opplæring. Evaluering og ideer til videreføring | (rapportnr. 200713)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X