Notatet oppsummerer resultat fra en oppfølgende spørreundersøkelse til deltakerne i TaKT opplæringsprogram, et kompetansehevingsprogram for ansatte i kommune-Norge som jobber med familier med barn med funksjonsnedsettelse TaKT-opplæringen ble gjennomført i alle landets fylker fra og med høsten 2006 til og med våren 2008. Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer ved Avdeling for Helse- og sosialfag og Senter for Livslang Læring har utviklet og gjennomført opplæringen på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Formålet med undersøkelsen er å studere eventuelle endringer i vurdering av kurset over tid og å belyse prosesser i kommunene etter endt kurs.

Bestill rapport

TaKT oppfølgingsundersøkelse | (rapportnr. 200904)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X