Rapporten gir en vurdering av sysselsettingsmulighetene for funksjonshemmede i Hadelandsregionen i dag, og presenterer en kartlegging av den aktuelle målgruppa for tiltak. Det foreslås et handlingsprogram for videre arbeid med sysselsetting av funksjonshemmede med en todelt satsing: Etablering av arbeidssamvirke og et prosjekt for oppretting av arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede i lokalt næringsliv

Bestill rapport

Sysselsettingstiltak for funksjonshemmede i Hadelandsregionen – forprosjekt | (rapportnr. 198817)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X