Kontaktsykepleierne på praksisstedene har fått honorar for å gi sykepleierstudentene veiledning. I tillegg har de deltatt i det faglige oppfølgingsprogram på bakgrunn av erfaringene fra prøveordningen drøftes tre modeller for hvordan sykepleierstudentenes praksisstudier kan integreres i helsetjenesten. Hva slags modell man velger er avhengig av om man betrakter veiledningen som en ekstrajobb eller som en integrert del av arbeidet i helsetjenesten.

Bestill rapport

Sykepleiestudentene: Er det rom for dem i herberget? Evaluering av en prøveordning for veiledning av sykepleierstudentene i Hedmark fylke 1989/90. | (rapportnr. 199023)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X