Undersøkelsen foretar en kartlegging og vurdering av distribusjons- og formidlingssystemet av sykepleieartikler. Det svenske systemet blir trukket inn som referansesystem for å vurdere om elementer fra dette systemet er hensiktsmessig å overføre til norske forhold.

Order Report

Sykepleieartikler – fra produsent til pasient | (report no. 199433)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X