I Glåmdalen er det flere viktige veg- og jernbaneforbindelser. Veg og jernbane løper i stor grad parallelt, der Kongsvinger utgjør et knutepunkt. Glåmdalsregionen har i det Sørskandinaviske transportbildet en viktig posisjon i øst-vestforbindelsen – i ytterste konsekvens fra kyst til kyst mellom de to landene. Samtidig utgjør infrastrukturen i regionen en forbindelse nord – sør/øst, der det bl.a. transporteres personer og gods mellom Trøndelag/Nord-Norge og Sverige. Begrepet ”Skandinaviakrysset” er lansert for å få fram dette.

Order Report

Skandinaviakrysset – Glåmdalsregionens infrastruktur i skandinavisk, nasjonalt og regionalt perspektiv. | (report no. 200903)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X