Å utvikle reiselivet som næringsområde forutsetter innblikk og forståelsen av reiselivet som fenomen og forutsetter økte kunnskaper om personers ferie-/fritidsatferd generelt og adferden under en gitt reise eller opphold spesielt. For den ferie-/fritidsreisende er “senga et nødvendig onde” for overhodet få tilgang til det som er det sentrale for han/hun, nemlig “opplevelsen”. Skal reiselivet som næringsområde for distriktene få denne betydningen mange mener det bør/kan ha, er en slik forståelse av avgjørende betydning. Strategisk planlegging innenfor reiselivet er en tverrsektroriell oppgave som krever tverrfaglig kunnskap og kompetanse

Order Report

Senga er et nødvendig onde! Sammenheng mellom produkt – produktelement – produsent og konsekvenser for strategiutforming innenfor reiselivet | (report no. 198622)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X