Rapporten kommer, med utgangspunkt i en hjemmebasert modell, med forslag til hvordan inntak til sykehjem og fordeling av kommunale hjemmetjenester kan samordnes. Et nytt tverrfaglig team og hjemmehjelpsgrupper foreslåes som to viktige akser i den videre utbygging av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.

Bestill rapport

Samordning av inntaksarbeid ved sykehjem og tildeling av hjemmehjelpstjenester. Forprosjekt | (rapportnr. 198729)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X