SNS-prosjektet ble gjennomført i perioden februar 1987 til september 1988. Prosjektets målsetning var å fremme samarbeidet mellom teknisk/merkantile skoler og små og mellomstore bedrifter i Buskerud. Et fåtall av de innsamlede samarbeidsoppgavene ble gjennomført i de innvolverte skolene. Rapporten peker på flere grunner til dette. En grunn er at skolen må sette av tid og ressurser til samarbeid med næringslivet.

Bestill rapport

Samarbeid skole – næringsliv i Buskerud | (rapportnr. 198919)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X