Den norske rødlisten for ferskvannfisk er revidert. Ferskvannskreps er også inkludert i vurderingen. De samme kriterier for artsutvelgelse og innplassering i trusselkategori som ved forrige liste fra 1992, er benyttet. Bruk og tolkning av kategoriene diskuteres. De nye IUCN-kategoriene og forslaget til nye nordiske kategorier diskuteres også, og det gjøres en sammenligning/tilpasning med de eksisterende norske kategoriene. Det foreslås at den nye rødlisten inneholder følgende arter og trusselkategori: Asp – «sjelden», Hornulke – «utilstrekkelig kjent», Hvitfinnet steinulke – «utilstrekkelig kjent» og edelkreps – «ansvarsart». Dersom kategoriene «utilstrekkelig kjent» og «ansvarsart» ikke skal brukes, foreslås at hornulke og hvitfinnet steinulke kategoriseres som «sjelden» og edelkreps som «hensynskrevende» (DM – declining, monitor species).

Bestill rapport

Revisjon av norsk rødliste for ferskvannsfisk | (rapportnr. 199731)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X