Rapporten gir en oversikt over den regionale utviklingen i perioden 1970-1995. De regionale utviklingstrekkene blir belyst med regionale utviklingsteorier som er formulert i etterkrigstida, 1945-1995. Teoriene rekapituleres og diskuteres i forhold til en antagelse om at vi har beveget oss fra eksogene til endogene forklaringsprinsipper.

Bestill rapport

Restrukturering på norsk. Regional utvikling i teori og praksis | (rapportnr. 199716)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X