Dette notatet er en av til sammen sju publikasjoner fra prosjekt RAMSKOG. Det omhandler norsk bioenergibransje sett i sammenheng med myndighetenes mål om å doble bruken av bioenergi fram til 2020. Notatet tar for seg rammevilkår, utfordringer og myndighetenes ambisjoner på dette området, sett i et nordisk komparativt perspektiv. Notatet gir også flere anbefalinger i forhold til tiltak som skognæring og myndigheter bør vurdere, jf målet om å doble bruken av bioenergi

Bestill rapport

Rammevilkår for skog- og trebaserte næringer i Norge – Delprosjekt: Bioenergi | (rapportnr. 200815)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X