Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har i årene 2017 og 2018 gjennomført en følgeevaluering av utviklingen av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.  

Partnerskapet er en nyskaping innen regional styring og politikkutforming og ble etablert for å øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft.  

For å styrke partnerskapets videre arbeid er følgende fem temaer sentrale: Styrke deltakelsen og forpliktelsen i partnerskapet, utvikle nye prosjekter og kople på andre nettverk, øke ressursinnsatsen blant partnere og andre for arbeidsplassutvikling, en stadig like frisk holdning til nyskaping og utprøving av nye samarbeidsmodeller og nye relasjoner og mulige samarbeids-konstellasjoner i Viken.

Order Report

Partnerskapet for næringsutvikling er liv laga | (report no. 201815)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X