Notatet skisserer aktuelle problemstillinger basert på «nyere rasjonaliseringsformer» hvor særlig relasjoner mellom organisasjoner står i fokus. Det argumenteres bl.a. for at mindre bedrifters funksjon og stilling i nyere økonomi bør være grunnlag for et forskningsprogram.

Bestill rapport

Nye rasjonaliseringsformer og interorganisatoriske relasjoner: Forslag til problemstillinger og fors | (rapportnr. 198809.02)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X