I rapporten studeres den regionale sysselsettingsutviklingen mellom 1976 og 1985. Det skjedde en endring i utviklingen omkring 1980. På 1970-tallet var veksten raskest i utkantene, mens det på 1980-tallet har vært tendens til konsentrasjon. Spesielt har offentlig sektor vokst klart raskest i sentrum de siste åra. Veksten i utkantene har først og fremst kommet i små, selvstendige (og trolig lokale) bedrifter. Og jobbskapingen har vært vel så rask i utkantene som i sentrum. Men de nyetablerte og voksende utkantbedriftene er hovedsakelig «tradisjonelle». I sentrum har derimot mer av veksten kommet i filealbedrifter og i hovedkontorer, og ellers en større andel i dynamiske og kompetansekrevende sektorer.

Bestill rapport

Næringsutvikling i sentrum og utkant. Bedrifts- og sysselsettingsutviklingen i norske regioner på 1970 og 1980-tallet | (rapportnr. 198805)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X