Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av næringsutviklingsapparatet I Hedmark om deres erfaring med apparatet og synspunkter på forbedringspotensial. Den kommunale delen av apparatet er i fokus for denne undersøkelsen, og det er i tråd med dette også gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunale aktører om deres forventinger til bedriftenes erfaringer, og deres eget synspunkt på hvilke funksjoner som bør bedres eller utvikles.

Bestill rapport

Næringslivets erfaring med kommunal førstelinjetjeneste i Hedmark | (rapportnr. 200912)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 300,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X