Innledningsvis drøftes et viktig utgangspunkt for hele prosjektarbeidet, nemlig fisket i Randsfjorden, herunder ulike fiskeslag, fiskere og markeder. Det gis også en beskrivelse av markedet for fritidsfiske, både mht. segmenter og nasjonaliteter. Dette gir et viktig grunnlag for drøftingen av mulige satsingsområder og behov for tilrettelegging. Reiselivs- og overnattingsnæringen ved og rundt Randsfjorden beskrives, og videre utviklingsmuligheter, begrensninger og mulige tiltak drøftes. Mulige rammer for et eventuelt hovedprosjekt angis, evt. annen form for videreføring av det arbeid som er nedlagt. Til slutt i notatet prioriteres tiltak i et evt. hovedprosjekt. Endelige rammer for dette kan først fastlegges etter en bredere prosess mot aktuelle næringsaktører, lokale/regionale myndigheter og rettighetshavere.

Bestill rapport

Nærings- og reiselivsutvikling med utgangspunkt i Randsfjorden | (rapportnr. 200505)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X