Prosjektet «Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet» har hatt som hovedmål å fremskaffe kunnskap om hva som skal til for at arbeidsgivere ønsker og har muligheter til å tilrettelegge for inkludering og rekruttering av personer med fluktbakgrunn. Delmålene i prosjektet er å 1) Bidra med kunnskap om hva som utgjør gode samhandlingsmodeller mellom arbeidsliv (offentlig og privat), NAV og kommune. Og 2) Bidra med konkrete forslag til aktuelle virkemidler som kan styrke arbeidsgivers evne og vilje til å rekruttere og tilrettelegge for inkludering av personer med fluktbakgrunn. Prosjektet baserer seg på kvalitative metodiske tilnærminger hvor vi går tett på et utvalg virksomheter og intervjuer aktører på ulike nivå i private bedrifter og kommuner. Ø

 

Bestill rapport

Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger. Et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet | (rapportnr. 201802)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X