Oppdraget til Østlandsforskning har vært å bistå en undersøkelse om elevers motivasjon for matematikk i 7 kommuner i Hedmark sør. Vårt bidrag har vært å utvikle spørreskjema, bistå gjennomføring av undersøkelse og utføre enkel analyse og rapport på deler av data. Selve studien er gjennomført som et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Hedmark sør med Halvard Narvestad som prosjektleder. Elevene går i henholdsvis 6 og 9. trinn i grunnskolen og undersøkelsen ble gjennomført februar 2006. Studien belyser ulike aspekter ved elevenes motivasjon for matematikk, deres tro på at de vil lykkes i faget og hvordan de forholder seg til resultater av egen innsats.

Order Report

Motivasjon for matematikk. Rapport fra interkommunalt prosjekt, ”Regn med matte” om elevers motivasjon for matematikk | (report no. 200615)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X