Det er internasjonalt en omfattende satsing på design. Designpolitikken, og de nasjonale støttesystem har mange likhetstrekk. En aktør på nasjonalt nivå har ofte ansvar for å ”fronte” design og designpolitikken. Noen land har regionale system, som Italia. Likevel finnes det også regionale satsinger i land med en mer nasjonal politikk. Design knyttes fortsatt mye til ”styling”, men det er økende interesse og tilrettelegging for koblingen mellom design og innovasjon, og forståelse av design i et bredere samfunnsmessig perspektiv. Virkemidlene for å fremme design varierer fra relativt billige løsninger der målet er å nå mange, til dyrere løsninger der man støtter og arbeider med enkeltbedrifter. Det er trolig den mest effektive måten for å få vanlige bedrifter til å satse på design. Koblingen business – design vektlegges. Nettverk mellom ulike typer aktører er viktig. Sportsbransjen er internasjonal med en sterk vektlegging på design. Det er lite kontakt mellom slike bedrifter i regionene, men bedriftene har egne omfattende nettverk på ulike nivå.

Bestill rapport

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn – internasjonale erfaringer | (rapportnr. 200706)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X