Undersøkelsen omhandler miljøvernsamarbeid mellom kommune og frivillige organisasjonomfang, hindringer og stimuleringstiltak for bedre samarbeid. Konkrete prosjekter for å belyse frivillige organisasjoners betydning beskrives. Videre er det en gjennomgang av eksterne finansieringsordninger.

Bestill rapport

Miljøvernsamarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Omfang, hindringer og stimuleringstiltak. | (rapportnr. 199405)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X