Undersøkelsen omhandler miljøvernsamarbeid mellom kommune og frivillige organisasjonomfang, hindringer og stimuleringstiltak for bedre samarbeid. Konkrete prosjekter for å belyse frivillige organisasjoners betydning beskrives. Videre er det en gjennomgang av eksterne finansieringsordninger.

Bestill rapport

Miljøvernsamarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Omfang, hindringer og stimuleringstiltak. | (rapportnr. 199405)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X