Rapporten tar opp kommunens rolle på det skolepolitiske området i spenningsfelt mellom statlig styring og desentralisering av avgjørelser. Den fokuserer hvilke muligheter det finnes for kommunen som skolepolitiske aktør på det kunnskapspolitiske området. Rapporten drøfter hva slags rolle skolekontoret spiller som innovativ kraft i utformingen av en kommunal skolepolitikk og hvordan skolekontoret samhandler med sine omgivelser (kommunens politiske og administrative ledelse, lærerorganisasjonene og skolene). Rapporten er basert på en surveyundersøkelse blant norske kommuner og en case studie med utgangspunkt i Asker kommune som tar opp hva som skjer når en kommune bevisst søker å føre en kommunal skolepolitikk.

Bestill rapport

Mellom stat og profesjon. En undersøkelse av kommunen som skolepolitisk aktør. | (rapportnr. 199213)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X