Rapporten diskuterer utviklingen i ressursbaserte produksjonssystemer i lys av reguleringsteori. Første del omhandler matvaresektoren, det vil si produksjon basert på jord og fisk. Andre del omhandler materialsektoren, det vil si produksjon basert på mineral og skog. I hver av disse delene beskrives systemenes omfang målt i sysselsetting, samt regional arbeidsdeling for utvinnende, foredlede og avledende funksjoner. Den regionale restrukturering blir beskrevet statistisk, samt drøftet i lys av de reguleringsformer som er typisk for det enkelte produksjons system.

Bestill rapport

Mat og materialer. Ressurser, regulering og regional omstilling. | (rapportnr. 199732)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X