Mikrobedrifter har ofte utfordringer med utføring av «nedsstrøms-» og støtteaktiviteter, som økonomi, markedsføring/salg og strategisk planlegging /utvikling (innovasjon). Mikrobedrifter fra kulturelle næringer, reiselivs- og opplevelsesnæringer samt småskala matprodusenter i Finnmark, Møre og Romsdal og Buskerud har gjennom intervjuer og en mer omfattende spørreskjemaundersøkelse belyst problemstillingen. Det er forskjeller i om og hvordan slike aktiviteter løses, og kapasitetsutfordringen utgjør en del av barrieren.
Oppgaver knyttet til økonomi kjøpesstort sett, aktiviteter knyttet til markedsføring /salg blir ikke gjort hvis man ikke gjør de selv – noe en stor andel ikke gjør. Utviklingsoppgaver gjøres stort sett «i eget hus» og noen grad sammen mend andre. Det er likevel usikker hvor mange som faktisk driver mer systematisk utviklingsarbeid.
Det vokser fram alternative organisasjoner og ordninger, som kan bidra til å avhjelpe slike utfordringer, for eksempel ulike former for «arbeidsgiver til leie», som er et aktuelt konsept å undersøke nærmere.

Bestill rapport

Hvordan lykkes stort som små? | (rapportnr. 201605)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X