Rapporten evaluerer prosjektet «Miljømål for vannforekomstene» som har til hensikt å etablere lokale miljømål i de fem forsøkskommunene Larvik, Lardal, Skjåk, Brønnøy og Vestvågøy. Evalueringen drøfter: – om de foreliggende retningslinjer og veiledninger fra DN og SFT er forståelige og tilstrekkelig operasjonaliserbare – om miljøarbeidet makter å engasjere de kommunale politikere – ressursbruk og nytteverdi – hvordan arbeidet i kommunene er lagt opp med hensyn til organisering – overføringsverdi

Bestill rapport

Lokale miljømål for vannforekomster. En evaluering av arbeidet med å etablere foreløpige miljømål i fem prøvekommuner | (rapportnr. 199724)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X