Tross at det er en stadig økende interesse for festivaler er det lite akkumulert statistikk om omfang, aktiviteter, involverte og ressurser. I forbindelse med Norsk litteraturfestival på Lillehammer i 2015 var det ønskelig å få vite mer om hvordan litteraturfestivalenes «indre liv» var sammensatt. Resultatene fra en undersøkelse til norske litteraturfestivaler om antall arrangementer, publikumsoppslutning, forfattere som eksponeres, honorarer, arbeidsinnsats og frivillighet, inntekter og finansiering presenteres i rapporten.

Bestill rapport

Litteraturformidling fra scene. Undersøkelse av litteraturfestivaler | (rapportnr. 201510)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X