I rapporten vurderes situasjonen for kvinner i Oppland fylke. Vi ser på fyket «ovenfra», dvs. vi analyserer utviklingen på maktro-nivå. Vi presenterer utviklingen i befolkningsstruktur, næringssturktur og i sysselsettingsstruktur, og diskuterer hva utviklingene betyr for kvinners hverdag.

Bestill rapport

Kvinner i Oppland. Strukturelle betingelser for kvinners levekår belyst ved offentlig statistikk. | (rapportnr. 198901)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X