I rapporten blir kulturnæringenes omfang i norsk økonomi beskrevet og analysert. I de siste fem årene har kulturnæringene hatt en sysselsettingsvekst som ligger på omtrent samme nivå som økonomien forøvrig. I et noe lengre perspektiv, dvs. de siste 11 år , har veksten vært betydelig høyere enn gjennomsnittet for landet. Det er særlig kunstnerisk virksomhet som skiller seg ut med en høy vekst, mens trykte medier som er den største næringsgruppen, ser ut til å ha stagnert noe. Rapporten viser også at det er store forskjeller mellom fylkene. Sogn og Fjordane skiller seg ut med en sysselsettingsvekst på over tretti prosent de siste 11 år, mens sysselsettingsveksten i Oppland bare vare litt i overkant av 1 prosent i samme periode.

Bestill rapport

KULTURNÆRINGENE I NORGE MULIGHETER OG UTFORDRINGER en oppdatering av kartleggingen fra 2004 | (rapportnr. 200812)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X