I rapporten drøftes metoder for å kartlegge verdiskaping knyttet til kulturminner. For Statsbygg er det viktig med metoder som dokumentere verdiskaping på tre nivåer: a) Statsbyggperspektivet – det skal skapes verdier for Statsbygg som bedrift, b) Leietakerperspektivet – det skal skapes verdier for Statsbyggs leietakere og c) Samfunnsperspektivet – det skal skapes verdier for de lokalsamfunn/ regioner der Statsbygg har sine eiendommer. Samfunnsperspektivet er hovedtema i denne rapporten. Hvilke enkle metoder kan en bruke for å måle den lokale verdiskapingen knyttet til et kulturminne, for eksempel en kulturhistorisk eiendom?

Bestill rapport

Kulturminner og verdiskaping | (rapportnr. 200708)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 100,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X