Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet «kultur» i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken av kulturattraksjoner og -tilbud i feriesituasjonen står i fokus for analysen. Rapporten belyser hvorvidt ulike typer av kulturtilbud tiltrekker ulike sosiale/kulturelle segmenter blant turistene, hvordan strukturelle og organisatoriske forhold ved turistenes reise virker inn på valget av turistattraksjoner og hvordan turistene opplever de ulike attraksjonene. Undersøkelsen er gjennomført ved fire kulturattraksjoner i Lillehammer-området, som sammen dekker et bredt spekter av kulturformer, samtidig som de representerer ulike profiler langs to akser: fra det globale til det lokale og fra det tradisjonelle til det moderne. Prosjektet omfatter også en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i og utenom ferier.

Bestill rapport

Kultur som reiselivsprodukt | (rapportnr. 199723)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X