Notatet beskriver status for krepsesituasjonen per januar 1996 samt arbeidet med å reetablere krepsebestanden i pestrammede vassdrag. Videre beskrives omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1995. Det gis en oversikt over prøvefiskeresultater fra krepselokaliteter i pestnære områder, samt en oversikt over forekomster av parasitten Psorospermium i en rekke norske krepselokaliteter.

Bestill rapport

Krepseundersøkelser i 1995 – overvåking og tiltak i regi av Krepseutvalget | (rapportnr. 199607)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X