Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO) er et partnerskap for kompetanseheving i arbeidslivet i Innlandet. Prosjektet er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner v/fylkesrådmennene og har ellers KS, NHO og LO i Hedmark og Oppland som partnere. Østlandsforsknings evaluering av KIHO har hatt følgende tre tematiske fokus: KIHOs virksomhet fram til i dag. KIHOs organisasjonsmodell (partnerskapet). KIHOs framtidige virksomhet, med vekt på spørsmålet om eventuell videreføring som prosjekt i ytterligere tre år. Evalueringen bygger på dokumenter og intervjuer med aktører innenfor og utenfor KIHO. Den konkluderer med at partnerskapets potensialer ikke er fullt ut utprøvd i løpet av den første treårsperioden, og at det ikke har utkrystallisert seg en klar retning for permanent drift. Det ligger imidlertid store potensialer i en videreutvikling av organisasjonen og arbeidsmetodene, med fokus på det offentliges proaktive rolle overfor bedriftene og på deres premisser. Arbeidet bør derfor fortsette i prosjektform i tre år til.

Bestill rapport

Kompetanse i partnerskap. Evaluering av Kompetanseprosjekt Innlandet Hedmark og Oppland (KIHO) | (rapportnr. 200314)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X