Prosjektet SMB Innovasjon startet i siste halvdel av 2001 som et treårig prosjekt knyttet til Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektets formål er å styrke innovasjonsevnen i små og mellomstore bedrifter i Fjellregionen samt kommunene Stor-Elvdal og Engerdal. Prosjektet består av tre delprosjekter. Evalueringen konkluderer med at alle delprosjektene fungerer hensiktsmessig for de bedriftene de betjener. Tre/Mek-prosjektets arbeidsmetoder er godt tilpasset de deltakende bedriftene og tiltakene blir godt mottatt. Tilknytningen til opplæringskontorene for de to bransjene sikrer godt samarbeid med medlemsbedrifter i opplæringskontorene, mens andre bedrifter lett faller utenom prosjektet. KIFT-prosjektet tilbyr rådgivning og veiledning knyttet til bedriftenes egendefinerte utviklingsprosjekter, og bedriftene opplever bistanden som svært nyttig. Til forskjell fra Tre/Mek-prosjektet har KIFT-prosjektet bevisst valgt å ikke involvere IN-koordinatoren i tidlige faser av det bedriftsrettede arbeidet. Dette kan innebære at KIFT-bedriftene i mindre grad får utbytte av virkemidlene. Tilførselen av IN-midler til regionen har økt særlig i 2004.

Bestill rapport

Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet ”Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter” | (rapportnr. 200408)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X