Denne rapporten er en kartlegging av den økonomiske betydningen og vekst- og utviklingspotensialet til kulturnæringene i Norge. Formålet med rapporten er å bidra til utvikling av kunnskapsgrunnlaget for disse næringene. Selv om kulturnæringenes andel av sysselsetting og BNP kan synes beskjeden, er de viktige sammenliknet med andre næringer som for eksempel nærings- og nytelsesmiddelindustrien, jordbruk og skogbruk og fiske. Kulturnæringene har også et betydelig vekst og utviklingspotensial.

Bestill rapport

Kartlegging av kulturnæringene i Norge – økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial | (rapportnr. 200410)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X