Pilotprosjektet om intraprenørskap har fokus rettet mot kommersialiseringen av nye forretningsideer gjennom å utvikle metoder, arbeidsmodeller og verktøy som kan brukes i bedrifter for å avdekke potensialet for nye forretningsmuligheter som kan bli virkeliggjort i eller utenfor eksisterende bedrifter. Pilotprosjektet som omtales i notatet har vært gjennomført av Innovasjon Norge med assistanse fra konsulentselskapet Prudentia samt 2 utvalgte pilotbedrifter i Hedmark. Som nevnt i notatet stilles det spørsmål ved om forprosjektet med fokus på en klimaanalyse tilstrekkelig treffer kjerneelementene for å sikre økt endringsevne og en kultur for å finne og utnytte nye forrentingsmuligheter både hos ledelse og ansatte i en bedrift eller organisasjon. Pilotbedriftene opplever metoden i pilotprosjektet som godt egnet som et strategiverktøy, men derimot noe begrenset sett i forhold til evnen å avdekke innovasjonspotensialet da man opplever at innovasjon ofte skjer i samspill med andre parter som bl.a. kunder og underleverandører.

Bestill rapport

Intraprenørskap – Nye muligheter for bedrifter i Hedmark | (rapportnr. 200417)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X