Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet er et forsøk på å etablere noen teoretiske utgangspunkter for å forstå innovasjoner som resultatet av interaktive læreprosesser. Notatet ser nærmere på hva sosiokulturelle læringsteorier kan ha å bidra med når det gjelder å forstå innovasjon som et resultat av interaktive læreprosesser. Dette behandles på et generelt nivå, konsentrert rundt to hovedtema som er dårlig redegjort i innovasjonsteoriene: Sammenhengen mellom individuell og kollektiv læring, og double-loop læring på systemnivå. Sosiokulturelle læringsteori redegjør for begge disse temaene gjennom å ta utgangspunkt i sosiale praksiser og språk.

Bestill rapport

Innovasjon og interaktiv læring – en teorigjennomgang | (rapportnr. 200402)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X