Dette er en publikasjon utgitt i forbindelse med Østlandsforsknings deltakelse i Interreg-prosjektet (Interreg IVA Sverige-Norge) Å Gjøre Regional Forskjeller til en Styrke (GRESS). I dette prosjektet studerer vi muligheter og utfordringer for regionen Indre Skandinavia knyttet til pågående regionalisering/regionforstørring, til den økte betydningen av attraktivitet for bosatte (peoples climate/”bolyst”) og til globaliseringen. Dette notatet beskriver resultater fra en studie i delprosjekt 2 i GRESS: Attraksjon og bolyst – nøkkelen til regional utvikling i Indre Skandinava. I dette delprosjektet tester vi Richard Floridas teorier om ‘den kreative klassen’ og hvorvidt dette kan være et nyttig verktøy for regional analyse. Selv om disse teoriene har blitt populære og nådd et bredt publikum, er de utarbeidet og vanligvis brukt i større byer. Såvidt vi vet er dette det første forsøket i Norge på å bruke Floridas teorier i en regional anlyse utenfor storbyregionene.

Order Report

Indre Skandinavia i et Florida-perspektiv | (report no. 201201)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X