Rapporten beskriver resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført av Østlandsforskning i forbindelse med Renovasjonsselskapet GLØR’s prøveprosjekt med kildesorterings av husholdningsavfall i Lillehammer kommune. I tillegg til evalueringen av brukerreaksjoner inneholder rapporten en vurdering av ressurs- og miljøvirkninger, økonomi og renovatørenes erfaringer med Grønt prosjekt.

Bestill rapport

Grønt prosjekt. Evaluering av renovasjonsselskapet GLØR’s kildesorteringsforsøk i Lillehammer kommune. | (rapportnr. 199223)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X