Rapporten summerer opp befolkningens fritidsvaner med basis i data fra en rekke spørreundersøkelser, og ser spesielt på eventuelle endringer i perioden 1970 – 1993, og lokale og regionale forskjeller i fiskevanene. Det ble avdekket små tidsmessige endringer, men tildels store lokale og regionale forskjeller i folks fiskevaner. By-land, nord-sør og kyst- innlandsdimensjonene innvirket på folks fiskevaner, som sammen med lokale tradisjoner bidrar til disse forskjellegen. Informasjonen i rapporten, samt kunnskap om demografiske endringer framover peker på en del utfordringer for myngdigheter og rettighetshavere i forvaltningen og tilretteleggingen av fritidsfiske kommende år.

Bestill rapport

Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 – 1993 og geografiske forskjeller | (rapportnr. 199518)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X