Notatet er en analyse og presentasjon av data om fritidsboliger og fritids-eiendommer fra GAB-registeret med hjelp av kartfestede data og GIS-analyseverktøy. Det er gitt korte kommentarer og noen korte drøftinger på enkelte tema. I hovedsak behandler notatet situasjon og utvikling i om-land til Oslo, Trondheim og Tromsø – definert som en sirkel med radius 200 km i luftlinje fra bysentra.

Order Report

Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø | (report no. 200704)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 124,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X