Alle myter er fantasimessige forenklinger. Slik også med myten om at alle nordmenn elsker å gå milelange turer i skog og fjell, med enkelt utstyr og helst alene. Befolkningsundersøkelser viser at nordmenn bruker fritiden sin til et bredt spekter av aktiviteter, hvor rolige småturer, soling og bading er de hyppigst utførte. Faktisk utgjør den tiden vi bruker til ski- eller fotturer i fjellet eller i skogen bare tre til fem prosent av vår totale fritid (Kleiven, 1992). Mytenes funksjon er da heller ikke å gi et korrekt bilde av samfunnsmessige forhold, men å legitimere og forståeliggjøre kulturelle handlinger. Forenklet kan vi altså si at myten om de turglade nordemenn hjelper til med å gjøre friluftslivet vårt meningsfylt. Ved hjelp av myter får vår fritidsbaserte bruk av naturen prestisje og verdi i sosiale sammenhenger, og de hjelper oss til å forstå hva vi holder på med.

Bestill rapport

Friluftsliv, myter og identitet: En symbiotisk relasjon | (rapportnr. 199605)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X