Prosjektet Mester i førstelinjetjeneste har vært gjennomført i Hedmark i perioden 2000-2003 og har bestått av følgende elementer: et 20 vekttalls høgskolestudium ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for Økonomi, samfunnsfag og informatikk på Rena (ØSIR).et lederinvolveringsprogram rettet mot studentenes ledere. coaching på arbeidsplassene . Evalueringen konkluderer med at Mesterprosjektet har gitt betydelig individuell læring og kompetanseheving, men i mindre grad har ført til organisatorisk læring og endring på arbeidsplassene. Årsakene til dette ligger både i prosjektet og i forhold på arbeidsplassene. De tre elementene i prosjektet utgjør ikke i tilstrekkelig grad et integrert verktøy for organisatorisk læring, og på arbeidsplassene trengs tilrettelegging for slike prosesser. Organisasjoner er dessuten trege i den forstand at endring tar tid.

Bestill rapport

Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste. | (rapportnr. 200402)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X