Som ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN SYSTEMDRIFT, har fagutvalget evaluert sin virksomhet. Dette ble gjennomført 27.11.96 som en intern prosess. I dette notatet oppsummeres resultatet av prosessen.

Bestill rapport

Fagutvalgets egenevaluering 27.11.1996. Forskningsprogrammet | (rapportnr. 199613)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 30,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X